Vēsturiskā ekskursija – Druvienas muižas stāsts. Druviena rakstos pirmo reizi minēta 1596. gadā. Ar šo laiku aizsākas muižas stāsts. Taču vairāk vēstures liecību saistās ar laiku no 1836. gada, kad Druvienas muiža nonāk barona Volfa īpašumā. Kad celta muižas kungu māja? Kā tika rakts Centra dīķis un stādītas ozolu alejas? Ko nozīmē “Cave Canem!” To uzzināsi, uzklausot seno stāstu, uzkāpjot pils tornī un pa torņa lodziņiem vērojot visu muižas apkārtni.
Piedāvājam arī iespēju iziet muižas taku, iepazīstot seno apbūvi, to, kas saglabājies līdz mūsdienām. To var veikt kopā ar gidu vai individuāli, izmantojot aplikāciju Actionbound.