Senie latvieši dzīvoja saskaņā ar dabu un tās norisēm. Senči zināja, kad gaidīt dažādos svētkus, jo, gadam ritot uz priekšu, viņi rūpīgi novēroja pārmaiņas dabā.
Viņi bija labi dabas vērotāji, jo viņi bija zemkopji un lopkopji. Šīm pārmaiņām no gada uz gadu atkārtojoties, veidojas mūsu latviskā gadskārta ar saviem svinamiem laikiem.
Šajā nemainīgajā dzīvības un darba ritmā latvieši noteica vairākas svinamās dienas. Tās grezno
gadskārtu un padara cilvēku dzīvi daiļāku, priecīgāku un patīkamāku. Gadskārtu svētki saistīti ar saulgriežiem un nozīmīgām pārmaiņām dabā. Gadskārtu svētkos tika veiktas dažādas rituālas darbības, lai vairotu labklājību, auglību, pasargātu no ļauniem spēkiem. Svētkos tika pagatavoti ēdieni ar simbolisku nozīmi. Arī mēs īpašu uzmanību veltām latvisko tradīciju kopšanai un gribam to izdzīvot šajā mūsdienu steidzīgajā ikdienā! Aicinām visus, kas vēlas piedzīvot un iepazīt latviešu tradicionālo svētku svinēšanu!