Dziedāsim un rotaļāsimies kopā! Ritmu dabā un cilvēku dzīvē iepazīsim un izzināsim, dziedot latviešu tautasdziesmas, spēlējot rotaļas un dancojot latviskos dančus.
Programmu piedāvājam atbilstoši gadalaikam vai gaidāmajiem svētkiem.