• Piedāvājam 20 minūšu garu nodarbību mūzikas istabā – ar kopīgu muzicēšanu, dziedāšanu, ritmikas uzdevumiem, rotaļām un danču elementiem.
  • Atbilstoši grupas interesēm un vecumposmam piedāvājam radošās darbnīcas.
  • Pieejama ekspozīcija ar mainīgo tematiku, atbilstošiem uzdevumiem, rotaļām un eksperimentiem.