• Atbilstoši grupas interesēm un vecumposmam piedāvājam radošās darbnīcas.
  • Pieejama ekspozīcija ar mainīgo tematiku, atbilstošiem uzdevumiem, rotaļām un eksperimentiem.