Šobrīd nav pieejama!

Mainīgā istaba – mainīgā ekspozīcija.  Tā ir paredzēta ikvienam, kurš, risinot āķīgus uzdevumus, darbojoties praktiski, vēlas pārbaudīt savu erudīciju vai izzināt vēl vairāk par piedāvāto tēmu, norisēm dabā un cilvēka dzīvē. Katra nodarbība ietver arī praktisko darbošanos atbilstoši esošajai tematikai. Šobrīd esam muzikālā noskaņojumā.