Naktsmītnes

Piedāvājam naktsmītnes. Informācija par izmaksām norādīta Cenrādī. Pieejamas arī nesen remontētas telpas.

Sīkāku informāciju varam sniegt, sazinoties ar mums personīgi.