19.05.19. plkst. 13.00 Valdorfskolas tikšanās visiem interesentiem

Sarunas par un ap interesējošiem jautājumiem saistībā ar Valdorfklases dibināšanu Druvienas skolā.

Sarunas par Valdorfa bērnudārza izveidi.